Algemeen - gerst


Er bestaan verschillende gerst-rassen, ieder met hun eigen specifieke eigenschappen. De eerste DenHool whisky is gemaakt van het ras Prestige.
Prestige is een vrij korte en stevige gerst, die vroeg in de aar komt en hoog scoort op de landbouwkundige eigenschappen stevigheid, opbrengst en gezondheid.
Prestige is een productieve gerst in relatie tot de bijzondere kwaliteit. De wat lagere korrelopbrengst ten opzichte van nieuwere rassen, wordt vaak door collecteurs gecompenseerd vanwege deze kwaliteit.
Prestige is een vrij gezonde zomergerst. Opvallend is de perfecte resistentie tegen meeldauw. Vooral op lichtere gronden is dit van groot belang. De algemene ziekteresistentie van Prestige brouwgerst is goed.

Uit zowel het Nederlands als buitenlands kwaliteitsonderzoek blijkt dat Prestige goede mout- en brouweigenschappen heeft.
Prestige wordt aanbevolen door het Nederlands instituut voor brouwgerst, mout en bier.

In 2016 is het ras Odyssey gezaaid. Dit ras is zeer geschikt voor whisky vanwege het hogere zetmeelgehalte van de korrels. Het is een vrij lang en vrij stevig ras met uitstekende eigenschappen betreffende opbrengst en gezondheid. Het ras rijpt relatief gezien iets later dan traditionele rassen.

In 2018 en 2021 is o.a. hebben we het ras Irina gezaaid.

 

Veenhaar - teeltjaar 2008


De gerst die gebruikt is voor de whisky is gezaaid op 3 april 2008.
Onder goede omstandigheden werd 135 kg zaaizaad per ha gezaaid.

Het jaar kenmerkte zich zonder bijzonder extreme uitschieters. Na een vlotte beginontwikkeling van het gewas, met een lage ziektedruk, kwam er een droge periode omstreeks begin juni waar pleksgewijs enige schade ontstond door de droogte. In deze periode is er eenmalig beregend met 30 mm water. Hierdoor konden de planten de o zo belangrijke voedingsstoffen blijven opnemen om een mooie gevulde korrel te vormen die geschikt zou zijn voor de productie van whisky.

Half juli kwam de afrijping goed op gang en we konden met de oogst starten op 28 juli 2008.
Onder goede omstandigheden werd er een opbrengst gerealiseerd van 6400 kg per ha met een vochtpercentage van 13%.

De gerst werd afgevoerd en opgeslagen in de graansilo bij het akkerbouwbedrijf in Den Hool.

 

Spoorstuk - teeltjaar 2016


De gerst die gebruikt is voor de whisky is gezaaid op 23 april 2016.
Onder goede omstandigheden werd 140 kg zaaizaad per ha gezaaid.

Het jaar kenmerkte zich door een droog voorjaar en een vrij natte zomer. Het mooie weer liet lang op zich wachten, maar op 18 augustus 2016 kon de gerst dan toch geoogst worden.
Er werd een opbrengst gerealiseerd van 6600 kg per ha met een vochtpercentage van 13,5%.

De gerst werd afgevoerd en opgeslagen in kisten bij het akkerbouwbedrijf in Den Hool.

 

Meppen (Diaconieveen 1) - teeltjaar 2017


Onder goede omstandigheden werd op 12 april 2017 het ras Odyssey gezaaid, 140 kg per ha.
Het groeiseizoen verliep zeer voorspoedig en begin juni stond er een mooi en fors gewas gerst. Echter door het uitblijven van regen schoot het gewas in de stress. Na de regen van begin juli ontstond het verschijnsel "doorwas", wat wil zeggen dat de planten opnieuw stengels gaan vormen die daardoor nooit op tijd rijp zullen zijn. Gevolg hiervan is een matige oogst met betrekkelijk fijne korrels en veel groene korrels.
We hebben het perceel op 18 augustus 2017 dan ook pleksgewijs geoogst. De goede plekken gebruiken we voor onze whisky, de mindere plekken zijn als veevoer afgeleverd.
De droogte zorgde er wel voor dat schimmelziekten nauwelijks een probleem vormden, wat resulteerde in gezonde korrels.

 

Marokko - teeltjaar 2018


Het ene jaar is het ander niet. Het perceel "Marokko" is een perceel net buiten Den Hool, laag gelegen en dus ook voldoende vochthoudend. Waar we het voorgaande jaar nogal wat last hadden van droogte, hadden we dat hier niet, ondanks dat ook dit jaar tijdens het groeiseizoen weinig regen viel.
We hebben opnieuw het ras Odyssey gezaaid, op 2 april 2018. Het hele seizoen heeft het gewas er goed voor gestaan. Het resultaat was een snelle groei en vroege oogst. Op 27 juli 2018 oogstten we een hele mooie kwaliteit gerst. Deze gerst kunnen we tot begin 2020 gebruiken van van te stoken. Daarna zullen we overstappen op gerst die ook geoogst is in 2018 van het perceel "Meppen"(Diaconieveen).

 

Meppen (Diaconieveen 2) - teeltjaar 2018

Op dit perceel hebben we op 27 maart 2018 een nieuw ras, genaamd "Irina" gezaaid.
Een mooie en goede brouwgerst met zowel goede landbouwkundige als brouwwaardige eigenschappen.
De zomer was een warme droge en ook hete zomer. Hierdoor was begin juli het vocht in de bodem op en ontstonden er droogte plekken. Door de hitte brandde het gewas dan ook vrij snel dood.
Ondanks dat haalden we toch nog een heel aanvaardbare opbrengst van ruim 7 ton per ha.
En door de warmte en droogte konden schimmels zich niet ontwikkelen.
We hebben dan ook een heel hoogwaardige brouwgerst kunnen oogsten.
Begin 2020 zullen we starten met het distilleren van brouwsels die gemaakt zijn van deze gerst

 

Omdat er nog voldoende voorraad was, hebben we in 2019 en 2020 geen brouwgerst voor de Drentsche Schans geteeld.

 

Molenesch - teeltjaar 2021

Zo droog en warm als 2020 was, zo nat en “koud” was de zomer van 2021. De graanoogst was maar matig van kwaliteit en ook de opbrengsten waren amper op een gemiddeld niveau. We hebben echter toch een aantal tonnen gerst kunnen oogsten van het ras Irina voor toekomstige whisky’s.

Deze gerst wordt bewaard in big-bags totdat we gaan mouten.

 
Ga direct naar de volgende proces-stap >> Mouten
Bodem >> Perceel >> Teelt >> Mouten >> Maischen >> Distilleren >> Opslag vaten >> Soorten vaten >> Whisky