Algemeen


Mouten is het weken van de gerst in water, waardoor de kieming van de korrels start.
Tijdens deze kieming worden enzymen gevormd die in staat zijn om de aanwezige zetmelen om te zetten in suikers.
Nadat een kiempje is ontstaan van ongeveer 1 cm wordt de kieming afgebroken door de gerst te drogen.
Nadat de gerst voldoende is gedroogd start het zgn. eesten, waarbij de kiempjes worden verwijderd uit de mout.
Er is nu een schoon product met een vochtpercentage van 4,5% die zodoende ook bewaarbaar is.

 

Mouterij Dingemans


De in 2008 geoogste Prestige gerst met een eiwitgehalte van 10,5 en een volgerstpercentage (grote korrels) van 94% is op 23 juli 2009 geleverd aan Mouterij Dingemans en vervolgens de weken daarop vermouten tot pilsmout.
Een gedeelte van deze mout - met een ECB kleur van 3,2 - is op 14 augustus 2009 geleverd aan distilleerder Zuidam en de rest is naar de boerderij in Den Hool getransporteerd en daar opgeslagen in big-bags.


Mouterij Den Hool


Half oktober 2016 is een speciaal voor de Drentsche Schans ontwikkelde micro-mouterij geïnstalleerd.
Speciaal voor ons ontwikkeld en naar onze wensen gemaakt. We kunnen nu dus ook zelf gaan mouten en hebben daarmee echt álle stappen van het proces in eigen hand!

De mouterij bestaat uit 1 machine waarin het gehele moutproces plaatsvindt, oftewel het weken, kiemen en drogen. We kunnen hiermee 400 kg per keer verwerken.

Voordeel van deze relatief kleine machine is dat we in staat zullen zijn bijzondere rassen en graansoorten te mouten, om zodoende optimaal van de specifieke eigenschappen van deze rassen en soorten gebruik te kunnen maken.
Begin 2017 is het eerste distillaat gemaakt van de zelfgemouten, in 2016 geoogste, Odyssey gerst.

 
Ga direct naar de volgende proces-stap >> Maischen
Bodem >> Perceel >> Teelt >> Mouten >> Maischen >> Distilleren >> Opslag vaten >> Soorten vaten >> Whisky