Algemeen


De podzol is een bodemtype dat in de schrale dekzandgronden van Noordwest Europa veelvuldig voorkomt.
Een podzolbodemprofiel is herkenbaar door een toplaag van humusrijke grond, waaronder een bleekgrijze (uitspoelings)laag, daaronder een donkere (inspoelings)laag en geheel onderop de oorspronkelijke bodem.

Een podzol is ontstaan door een eeuwenlang proces van uitspoeling en inspoeling in leemarm dekzand. Het dekzand is tijdens de laatste ijstijd door de wind als een metersdikke deken afgezet. Als gevolg van het vochtiger wordende klimaat raakte Noord-Europa bedekt met bos. Afgestorven plantenmateriaal werd door organismen afgebroken tot humus en deze werd door bodemorganismen door de bovenste decimeters van de grond gemengd. Deze bovengrond kreeg hierdoor een steeds donkerder kleur. In de loop van de tijd kwam een natuurlijk verzuringsproces op gang, waardoor een deel van de humus oplosbaar werd en met het infiltrerende regenwater de grond inspoelde. Op hun weg naar beneden namen de humuszuren alle ijzerverbindingen mee, die als verweringshuidjes om de dekzandkorrels zaten, waardoor uiteindelijk alleen de naakte kwartskorrels overbleven. Op deze manier ontstond een askleurige uitspoelingslaag.

De ontijzerde humuspodzolgronden vormen verreweg het grootste deel van de Drentse gronden (37,5%). Ze hebben hun naam te danken aan het feit dat ze vroeger het wezenlijke deel van het onafzienbare 'veld' - de heidevelden - uitmaakten. Het grootste deel behoort nu tot de jonge ontginningsgronden.

 

Zuidoost Drenthe


De bodem waar de gerst voor DenHool whisky op groeit is dus een ontgonnen veldpodzol waar de podzollaag gemengd is tot een homogeen dek(zand).

Op de foto is duidelijk de scherpe begrenzing waarneembaar tussen dekzandlaag en de oorspronkelijke bodem en in deze onderlaag zijn de sporen terug te vinden van de ingespoelde ijzerverbindingen welke rood/oranje kleuren.
Ga direct naar de volgende proces-stap >> Perceel
Bodem >> Perceel >> Teelt >> Mouten >> Maischen >> Distilleren >> Opslag vaten >> Soorten vaten >> Whisky