Het zijn momenteel hectische weken. De gerst is rijp en er wordt volop geoogst. In totaal moet er ruim 75 ha gemaaid worden, een hele klus!
Een gedeelte van de gerst wordt opgeslagen in de graansilo bij de boerderij. Deze gerst is wederom afkomstig van het perceel Veenhaar.