Oftewel het is weer tijd om nieuwe (brouw)gerst te zaaien!

Het zijn momenteel hectische weken. Na een erg natte periode zijn de akkerbouwwerkzaamheden nu toch volop aan de gang. De meeste bieten zijn gezaaid en op een enkel perceel na is ook alle zomertarwe en -gerst gezaaid. De rest van het land is reeds voorbewerkt om over te kunnen gaan tot de grootste klus, het poten van de aardappelen.
Het zal dus wel iets langer duren voordat alle etiketten geplakt zijn. De omdozen zijn inmiddels ook gedrukt, maar moeten nog gevouwen en gelijmd worden en zullen in de loop van volgende week geleverd worden. De verkoop van de whisky start dus op z’n vroegst in de laatste week van april.